Contact Us

MOUNT KATO SKI AREA
20461 State Hwy 66
Mankato, MN 56001

507.625.3363
800.668.5286

mail@mountkato.com